033 - 7600530 info@conceptsales.nl

AbeconEr is een steeds groter wordende vraag naar applicatiebeheer op bedrijfssoftware zoals Microsoft Dynamics (Navision, AX en CRM) en Sharepoint. Steeds meer bedrijven willen zich volledig focussen op het gebruik van dergelijke bedrijfskritische applicaties en niet langer zelf beheerprocessen inrichten en zelf geavanceerde kennis in huis hebben. Ook de toename in bedrijven die zakelijke software vanuit een cloud infrastructuur willen afnemen zorgt voor de veranderende vraag naar applicatie beheer. Om die reden heeft Abecon in samenwerking met Conceptsales een kwalitatief managed application aanbod gebouwd en ingericht. Met deze dienstverlening wil Abecon nog meer toegevoegde waarde bieden aan opdrachtgevers die voor een vast bedrag per maand kunnen vertrouwen op een goedwerkende omgeving en professionele ondersteuning.

 

Voor elke situatie een passende oplossing

Om in te spelen op de verscheidene vragen van klanten heeft Abecon onder begeleiding van Conceptsales drie afnamevormen van managed application ontwikkeld. Zo is bij de standaarddienst bewaking, proactief beheer, incident management en ondersteuning geregeld. Dit kan door de opdrachtgever naar gelieven worden opgeschaald naar preventief beheer en volledige functioneel beheer van de omgeving. Hierbij maakt het niet uit of de omgeving vanuit een cloudmodel wordt geleverd of bij de klant op locatie staat.

 

Paul Tolstra - directeur managed applications

Paul Tolstra – directeur managed applications

“We hebben nu een bijzonder heldere propositie, waarmee we onze klanten helpen om volledige focus op functionaliteit te leggen. Door de geweldige onderbouwing van de diensten en de keuze uit drie niveaus kunnen we optimaal aansluiten op de concrete vraag van de klant. Daarnaast hebben we een goed uitgekristalliseerde pricing waarmee onze klanten profiteren van ons schaalgroottemodel en voor een aantrekkelijk vast bedrag per maand geen omkijken meer hebben naar een goed werkende applicatieomgeving.”

Paul Tolstra, directeur managed applications

 

Dienstontwikkeling met Conceptsales

Om de dienstverlening direct op het hoogste niveau te krijgen en over alle materialen te beschikken die in het salesproces en binnen de operationele uitvoering van de dienst nodig zijn, heeft Abecon de hulp ingeroepen van Conceptsales. Na het gezamenlijk opstellen van een sluitende business case, zijn er workshops gehouden waarin met betrokkenen uit directie, marketing, sales en operations is vastgesteld wat de gedetailleerde inhoud is van de dienst. Binnen deze workshops is uitgebreid stilgestaan bij klantbehoefte, dienstdefinitie, pricing, service levels en transitie van huidige naar gewenste situatie. Op basis daarvan zijn alle materialen die nodig zijn om de dienst te verkopen, in te richten en te leveren opgesteld.

 

Constant van Limburgh algemeen directeur Abecon

Constant van Limburgh algemeen directeur Abecon

Vanuit zeer inspirerende sessies hebben we met Conceptsales een businesscase opgesteld. Vervolgens hebben de mensen van Conceptsales ons door zeer waardevolle workshops meegenomen, waarbij we enorm geholpen zijn om de diensten goed te definiëren en tot een sluitend geheel te brengen. Hierbij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de diepe en brede kennis van Conceptsales als het gaat om ICT-dienstontwikkeling, kennis en ervaring op het gebied van ICT-beheerdiensten en inzicht in applicatiebeheer. Op basis van de uitkomsten hebben we een kwalitatief hoogwaardige managed application afdeling ingericht. Het gevolg is dat klant, sales en operations een eenduidig beeld hebben wat de dienst is. Bovendien beschikken we over alles wat nodig is om de klant te vertellen wat we doen en deze verwachting waar te maken.

Constant van Limburgh algemeen directeur Abecon

 

Resultaten

Zes maanden na het afronden van het managed application ontwikkelproject zijn de resultaten al goed te zien. “Door de learnings met Conceptsales zijn we in staat geweest in weinig tijd een succesvolle nieuwe generatie beheerafdeling en 2e lijns support te bouwen, die goed inspeelt op de behoefte van onze klanten en relaties. Klanten reageren enorm positief op de dienstverlening en het klanttevredenheidscijfer is hierdoor verder gestegen. Ook de medewerkertevredenheid is zichtbaar toegenomen. Omdat voor iedereen duidelijk is wat we leveren en welke KPI’s hierin gerealiseerd moet worden, is de organisatie uitstekend in balans.” zegt Tolstra.

 

Ook Van Limburgh ziet belangrijke resultaten: “We zijn met deze propositie uniek in Nederland. Door het beheer te kunnen doen over verschillende applicaties in de Microsoft stack, kunnen we inspelen op de uitdaging van vele bedrijven om ervoor te zorgen dat verschillende applicaties zoals Dynamics, Sharepoint en Exchange kwalitatief worden beheerd. We merken dan ook dat veel partijen hiervoor bij ons aankloppen. Ook is het mooi te zien dat de grootte van projecten toeneemt vanwege het feit dat we deze dienstverlening bieden. Het kunnen uitvoeren van dergelijk applicatiebeheer is steeds meer een knock-out criterium en daarmee trekken we mooie nieuwe bedrijven naar ons toe.”

Alles in handen. Professioneel, schaalbaar en tijdsbesparend

Operationele werkinstructies, salesmaterialen, SLA’s, calculatiemodel, KPI’s alles is in place om de diensten klantgericht uit te voeren en te presenteren. Dit zorgt ervoor dat de dienstverlening duidelijk is en helder aan de klant gepresenteerd kan worden. In de salescycle scheelt dit veel tijd. De stappen in het salesproces zijn al duidelijk gedefinieerd en de benodigde zaken om de volgende stap te lopen liggen al klaar. En voor de operatie betekent het dat iedereen weet wat er wanneer van hem/haar verwacht wordt.

“Onze klanten zijn erg onder de indruk van de duidelijkheid en kwaliteit van dienstverlening. Steeds vaker zien we dat in offerteaanvragen ook het beheer van de applicaties wordt gevraagd. Omdat we hier zichtbaar goed invulling aan kunnen geven zijn het aantal orders en de hoogte van deze orders significant gestegen” aldus Van Limburgh.

Auteur: Peter Vos

Peter is Marketing Management Consultant bij Conceptsales en houdt zich bezig met marketing strategie, marketing automation, leadgeneratie, vercommercialisering diensten en innovatie bij opdrachtgevers.