033 - 7600530 info@conceptsales.nl

Hoewel vooral grotere organisaties nog steeds bezuinigen op het aantal interne en externe ict’ers, lijkt het ict-herstel sinds de zomer van 2009 te zijn ingezet. Dat is vooral te zien binnen het midden- en kleinbedrijf. Daar worden inmiddels meer ict’ers aangetrokken dan de deur uitgedaan. Ook de ict-budgetten laten een stijgende trend zien. Analisten zijn dan ook voorzichtig positief.

De eerste tekenen van herstel komen in zomer van 2009. Dan voorspelt onderzoeksbureau European Information Technology Observatory (EITO) dat de Europese markt voor ict-producten en diensten in 2010 weer aantrekt. Het gaat om een voorzichtige stijging van 0,3 procent, waar EITO voor het jaar 2009 nog een daling van 1,7 procent verwacht. Nog diezelfde maand meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat de investeringen in de ict-sector wereldwijd weer lijken toe te nemen. Na een zwaar eerste kwartaal krabbelt de branche langzaam uit het dal waarin het eind 2008 terechtkwam door de mondiale crisis in de financiële wereld.

In oktober 2009 voorspelt ook onderzoeksbureau Gartner dat in 2010 de ict-markt weer aantrekt. De analisten verwachten dat de wereldwijde uitgaven aan ict dan 3300 miljard dollar bedragen. Dat is een stijging van 3,3 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het duurt echter nog tot 2012 voordat in de ict-sector dezelfde of een hogere omzet wordt gemaakt dan in 2008, zo denkt Gartner. In diezelfde maand komen ook de analisten van Ernst & Young met goed nieuws: Nederlandse ict-managers verwachten het komende jaar meer te besteden aan ict dan in de twaalf maanden daarvoor.

Minder personeelsbezuinigingenIn december meldt de Kamer van Koophandel dat in de ict-sector minder wordt bezuinigd op personeel dan in andere sectoren. De ict-ondernemers verwachten een omzetstijging en verwachten in het vierde kwartaal van 2009 minder op personeel te bezuinigen. AME Research is in diezelfde maand voorzichtiger: dit onderzoeksbureau verwacht dat de omzet van Nederlandse ict-bedrijven in 2010 weliswaar zal groeien, maar niet veel. Het onderzoeksbureau sluit nieuwe ontslagen in 2010 daarom niet uit.

StabilisatieDe ICT Barometer van Ernst & Young levert in december goed nieuws op. Het adviesbureau concludeert dat sprake is van ict-herstel, in vergelijking van april van dit jaar. Voor het eerst sinds maanden neemt in het mkb de vraag naar ict’ers namelijk toe. Bij bedrijven met meer dan vijfhonderd medewerkers, in het bijzonder in de sectoren productie en industrie, wordt wel nog fors gesneden in het bestand van externe en interne ict’ers. Al met al concludeert het adviesbureau dat na een jaar van krimp de vraag naar externe en interne ict’ers zich stabiliseert.

In april 2009 was de ICT-indicator van Ernst & Young voorlopig op zijn laagst: 36. Inmiddels is deze index gestegen naar 81. Desondanks zijn deze indexcijfers geen aanleiding voor een jubelstemming. De index ligt namelijk nog steeds onder de startwaarde van honderd, die stamt uit februari 2002.

Bron: Computable

Auteur: Juri Pietersen

Juri is business lead bij Conceptsales en houdt zich bezig met sales strategie, salestraining, portfolio ontwikkeling en innovatie bij opdrachtgevers