033 - 7600530 info@conceptsales.nl

De vergoeding die grote softwareleveranciers vragen voor onderhoud, wordt een steeds groter twistpunt, constateert Gartner-analist Yvonne Genovese. Enerzijds worden de softwareleveranciers steeds afhankelijker van die onderhoudsinkomsten, nu ze op de natuurlijke grenzen van hun markten stuiten. Vandaar dat ze de neiging hebben om de onderhoudsvergoedingen te verhogen, rechtstreeks of door het veranderen van hun productaanbod.

Anderzijds ontmoeten de IT-afdelingen steeds meer onbegrip in het bedrijf voor de hoogte van de onderhoudsvergoedingen, zeker nu kostenbesparingen weer boven aan de agenda staan. Inmiddels betaalt men gemiddeld zijn software eens in de vijf jaar opnieuw.

In het verleden kon men die uitgaven rechtvaardigen met verbeteringen en uitbreidingen van de functionaliteit. Maar het geld dat u nu aan onderhoud uitgeeft, ziet u niet noodzakelijkerwijs terug in nieuwe functionaliteit. De generieke functies hebben de softwareleveranciers wel zo’n beetje afgedekt, en specifieke functies waar dat nog niet voor geldt, staan bij de leveranciers niet op de agenda.

De vraag is dus waar u dat geld voor betaalt. Waar de leveranciers het voor het gebruiken, is met enige inspanning wel in kaart te brengen. IBM, Microsoft, Oracle, SAP investeren – ieder met eigen accenten – in het ontwikkelen van nieuwe vormen om software en computercapaciteit te leveren (SaaS, cloud), in de ombouw van hun productportfolio naar een fijnmaziger service-oriented architecture, in het verder ontwikkelen van ‘hun’ applicatie-infrastructuur en in de verrijking van hun systemen met business intelligence.

Het is natuurlijk de vraag of uw leverancier dat geld vanuit uw optiek goed besteedt. In ieder geval moet u zich er goed van bewust zijn dat het instappen op de nieuwe productiestrategieën van de softwareleveranciers tot een hoger niveau van ‘vendor lock-in’ kan leiden, met hoge overstapkosten als men later toch een andere strategie passender vindt. Het is raadzaam eerst een grondige discussie op bedrijfsniveau te voeren over de rol van IT en de behoeften van uw bedrijf nu en in de toekomst, voordat u zich via de aanschaf van nieuwe (versies van) software van uw leverancier verbindt aan diens toekomstvisie.

Bron: Automatisering Gids

Auteur: Juri Pietersen

Juri is business lead bij Conceptsales en houdt zich bezig met sales strategie, salestraining, portfolio ontwikkeling en innovatie bij opdrachtgevers