033 - 7600530 info@conceptsales.nl

Inhoud
 
1.  Inleiding
2.  Voor welke bedrijven is het interessant?
3.  Waar gaat de Business Review over?
4.  Wie nemen er deel aan de sessie?
5.  Wat levert het u op?
6.  Waar vindt het plaats en wat zijn de kosten? 
 
1.  Inleiding
Met gebruikmaking van onze strategische checklist en rekenmodellen maken we in korte tijd helder in hoeverre uw bedrijf in staat is om succesvol ICT-beheerdiensten in de markt te zetten.  Tijdens een intensieve strategiesessie combineren we de unieke kenmerken van uw organisatie met het ideaal klantprofiel en een innovatief portfolio van ConceptSales. 
Uw sales-, marketing-, operationsmanagers en businesseigenaren nemen hieraan deel. Zo combineren we de kennis en ervaring van uw organisatie met die van ConceptSales en creëren we een succesvolle formule.
 
2. Voor welke bedrijven is het interessant? 
Voor elk ICT-bedrijf dat meer en succesvol diensten wil gaan verkopen. 
Bedrijven die: 

  • naast hard- en software meer diensten willen verkopen; 
  • meer toegevoegde waarde willen leveren aan hun klanten; 
  • lange termijn recurring inkomsten bij hun klanten willen realiseren; 
  • van inspanningsverplichting (uren maken) naar resultaatverplichting willen (wat levert het op?); 
  • meer volume willen maken in bestaande diensten.

3. Waar gaat de Business Review over? 
De Business Review verschaft inzicht in hoe u succesvol kunt zijn met ict-beheerdiensten.
Bij welke doelgroep kunt u met welk dienstenportfolio het meest succesvol zijn?
Welke salesaanpak past het best en hoe kunt u de operatie het best inrichten? 

4. Wie neemt er deel aan de sessie?
Commitment en draagvlak bij de directie is één van de cruciale succesvoorwaarden. Daarom is het belangrijk dat de voltallige directie en/of het managementteam deelneemt.
 
5. Wat levert het u op? 
Het resultaat van deze sessie is een beknopt en concreet businessplan van maximaal vijf A4-tjes. Dit plan geeft aan hoe succes in ict-beheerdiensten behaald kan worden.
We benoemen de voorwaarden, geven een advies en op hoofdlijnen een plan van aanpak. Tevens ontvangt u een driejarenbegroting.
 
6. Waar vindt het plaats en wat zijn de kosten? 
De Business Review vindt plaats bij uw bedrijf en wordt uitgevoerd door senior consultants van ConceptSales. De kosten van deze sessie bedragen € 5.000,-. Na oplevering van het businessplan bent u in staat op basis van goed onderbouwde argumenten een volgende stap te zetten naar een voor uw bedrijf succesvol dienstenpakket.
 
Informatie: 
Voor meer informatie over deze Business Review kunt u contact opnemen met Johanan Bos.

Auteur: Juri Pietersen

Juri is business lead bij Conceptsales en houdt zich bezig met sales strategie, salestraining, portfolio ontwikkeling en innovatie bij opdrachtgevers