033 - 7600530 info@conceptsales.nl

Advisie is een organisatie met ruim 25 jaar ICT ervaring. Gedurende die tijd hebben de professionals van Advisie zeer veel ervaring opgedaan met het ontwerpen, bouwen en beheren van ICT-omgevingen voor het MKB en MKB+. Bovendien zijn alle Advisie-professionals ervan doordrongen dat succesvolle implementatie gebaseerd is op betrouwbare communicatie en service. Dat is Advisie: geen technische benadering maar een directe focus op u als klant!

Medio 2008 is de divisie Advisie Computer Consultants (ACC) onder een nieuwe leiding gekomen. Met deze wijziging op bestuurlijk niveau is ook een nieuwe koers ingezet. Daar waar de organisatie zich traditioneel richtte op projectmatige activiteiten wordt nu de primaire focus gelegd op contractgeoriënteerde activiteiten en managed services. De recente introductie van de dienst ‘Werkplek Online plus’ is hier een duidelijk voorbeeld van.

Conceptsales heeft op basis van de nieuwe behoefte in 2009 een dienstenportfolio ontwikkeld variërend van ondersteunende diensten tot volledige ontzorging. Advisie kan met dit portfolio elke klantbehoefte invullen met diensten die schaalbaar en flexibel zijn.

Voor elk van deze diensten is een saleskit ontwikkeld bestaande uit een brochure, een standaard offerte, een salespresentatie en een calculatie.  Dit moet gezien worden als het instrument dat de organisatie nodig heeft om de diensten te kunnen leveren. Hiermee is niet alleen standaardisatie van de documenten bereikt maar ook een standaard in de aanpak van de diensten.

Om de papieren tijger te voorkomen heeft Conceptsales er bewust voor gekozen om workshops te organiseren om de organisatie mee te nemen in de verandering. In totaal zijn er negen workshop georganiseerd, waarbij veel aandacht is gegeven aan bewustwording rondom de contractgeoriënteerde organisatie en aan het denken vanuit klantperspectief.

Resultaat van de activiteiten van Conceptsales:

  • Duidelijk portfolio van diensten: compleet, eenvoudig en met toegevoegde waarde voor de klant.
  • Sterk vereenvoudigde offertetraject: de doorlooptijd en effectieve tijd voor het maken van een offerte is gemiddeld met een factor 10 afgenomen. Dit heeft als voordeel dat alle aandacht kan gaan naar het verwerven van de opdracht en de afstemming met de klant i.p.v. met het schrijven van documenten.
  • Duidelijke afbakening van de transitie: na gunning van de opdracht weet de transitiemanager exact wat er moet gebeuren. De doorlooptijd is daarmee met een factor 3 teruggedrongen, nog afgezien van de kwaliteitsverbetering die bewerkstelligd wordt.
  • Meetbare dienstverlening: na overdracht aan de beheerorganisatie is de dienst efficiënt uitvoerbaar en kwalitatief meetbaar op basis van gedefinieerde KPI’s (Key Performance Indicators).

Naast het creëren van betere proposities wordt hiermee tevens een brug geslagen tussen de oude en nieuwe activiteiten. Conceptsales helpt Advisie nu nog door de verworven opdrachten middels coaching op de juiste wijze in de beheerorganisatie te laten landen.


“Wij hebben dankzij Conceptsales onze organisatie in haar geheel (verkoop, admin en support) goed kunnen stroomlijnen op het gebied van beheer, waardoor we nu niet alleen een duidelijker aanbod in de markt kunnen neerzetten, maar tevens een efficiency slag hebben kunnen maken van zo’n 20%. Het is een hardwerkende, flexibele organisatie met mensen uit de praktijk, wat een zeer pragmatische aanpak als gevolg heeft. Wat je afspreekt komt er gewoon. Dat kun je niet van elke consultancy club zeggen!”

G. van Driel, CEO Advisie

Auteur: Peter Vos

Peter is Marketing Management Consultant bij Conceptsales en houdt zich bezig met marketing strategie, marketing automation, leadgeneratie, vercommercialisering diensten en innovatie bij opdrachtgevers.