033 - 7600530 info@conceptsales.nl

Verkopers die succesvol zijn in het verkopen van complexe, hoge toegevoegde waarde ICT-diensten en -oplossingen zijn schaars. De salescycle bij zulke diensten is complex en heeft een langere doorlooptijd. Dit heeft alles te maken met het beïnvloeden van de beslissingsbevoegde (welke vaak in de directie zit), de tijd die nodig is mensen te laten zien dat de ‘niet-tastbare-oplossing’ duidelijke voordelen biedt voor de klant en met de hoogte van de investering. Om succesvol te zijn moet sales getraind worden in het verkopen van  waardecreatie bij de klant. Onze ervaring is dat eenmalige trainingen bij verkopersniet tot het gewenste resultaat leiden. Om een duurzaam resultaat te behalen is een structurele aanpak nodig en daarom starten wij de Conceptsales Academy.

75% van de bedrijven vindt dat de opbrengsten van solution selling tegenvalt en ervaren dat dit een andere verkoopbenadering vergt (McKinsey)

Waarom de Conceptsales Academy?

Zoals gezegd is er een enorme schaarste in ICT-verkopers die succesvol hoge toegevoegde waarde ICT-diensten kunnen verkopen. Toch zijn veel ICT-bedrijven steeds afhankelijker van de hoge marges die zulke diensten kunnen opleveren. De concurrentie is groot en de markt relatief klein. Reden dus om kansen optimaal te benutten. En daarvoor moet u beschikken over verkopers die bovengemiddeld slagen in het verkopen van lange termijn contracten met een interessante marge.

Deze mensen van buitenaf binnenhalen is lastig omdat ze niet bij bosjes beschikbaar zijn. Intern mensen opleiden met ‘eenmalige trainingen’ leidt niet tot het gewenste resultaat. Structureel en specifiek trainen van mensen met potentie leidt tot het succes dat nodig is. De Conceptsales Academy wordt ingevuld door personen met succesvolle praktijkervaring in het verkopen van hoge toegevoegde waarde ICT-diensten. Zij trainen veelbelovende verkopers structureel zodat zij gaan excelleren in het verkopen van hoge toegevoegde waarde ICT-diensten. Geen algemene eenmalige sales training maar:

  • Een bedrijfsgerichte benadering op basis van het dienstenportfolio waardoor het geleerde meteen praktisch toepasbaar is
  • Alleen focus op ICT
  • Alleen focus op complexe hoge toegevoegde waardediensten. Geen, algemene sales”trucjes”
  • Zowel het trainen van de verkopers als sales management voor een optimale borging
  • Een bijzonder hoog rendement omdat wij op basis van selectiecriteria alleen mensen toelaten die in potentie geschikt zijn om dergelijke diensten te verkopen. Dit voorkomt dat u investeert in mensen die bij voorbaat niet geschikt zijn.


Inhoud Conceptsales Academy

In vier modules zullen de deelnemers gericht worden getraind in het succesvol doorlopen van de verschillende fasen in de salescycle. Hierdoor zijn zij in staat om voor de geboden oplossing de juiste relaties te selecteren, te interesseren en af te sluiten. De nadruk ligt hierbij op salesratio’s en efficiënt omgaan met beperkte tijd. Sales management wordt getraind in het aansturen en begeleiden van de verkopers om deze ratio’s blijvend te optimaliseren. De training wordt gecombineerd met tussentijdse huiswerkopdrachten, terugkomdagen en persoonlijke coaching.

Voorinschrijving

Bent u geïnteresseerd in de Conceptsales Academy, dan kunt u zich hier alvast registreren. U verplicht zich hiermee nergens toe, maar bent wel verzekerd van plaatsen.

[contact-form 5 “voorinschrijving_academy”]

Auteur: Peter Vos

Peter is Marketing Management Consultant bij Conceptsales en houdt zich bezig met marketing strategie, marketing automation, leadgeneratie, vercommercialisering diensten en innovatie bij opdrachtgevers.