033 - 7600530 info@conceptsales.nl

Conceptsales heeft opnieuw de Champions League-status gekregen in de lijst AME ICT TOPSCORERS 2010, het jaarlijkse onderzoek van AME Research naar het financieel presteren van 130 ICT-ondernemingen in Nederland.

Op basis van financiële kracht, welvaartcreatie, informatieproductiviteit, wereldrendement en marktaandeel kreeg Conceptsales het maximale aantal van vijf AME-sterren. Daarmee behoort Conceptsales, samen met bedrijven als Accountview, Afas, KPMG, Deloitte, Sogeti, Accenture en Centric, tot de top-27 bedrijven in de ICT-branche in Nederland.
We zijn uiteraard bijzonder trots op deze topstatus!

Ondernemingen die vijf AME-sterren scoren, worden door AME Research ingedeeld in de Champions League, behoren financieel tot de besten in Nederland en kunnen wereldwijd de concurrentie aan.

AME Research levert onafhankelijke hoogwaardige analyse, informatie, opinie en nieuws over de ICT-branche en past een innovatieve methode toe waarbij financiële prestaties worden gerelateerd aan een externe norm die altijd en voor iedere onderneming geldt.

Dit gebeurt op basis van vijf “AME-indicatoren” die een samenvattend beeld van een onderneming vormen. Hieronder volgt een korte omschrijving van deze indicatoren.

AME-RATING is de som van solvabiliteit, liquiditeit, operationele marge, rendement op eigen vermogen en omzetgroei die in een bepaalde gewichtsverdeling via een standaardformule wordt uitgedrukt in een rapportcijfer van 1-10. Vanaf het cijfer 6 is deze rating goed voor een AME-ster.

AME-EVA (Waardelijn) is het operationele bedrijfsresultaat minus te betalen belastingen minus een percentage van het balanstotaal van de onderneming. Een positief bedrag is goed voor een AME-ster.

AME-IP (Informatieproductiviteit) drukt de kosten van het management van bedrijfsinformatie om het bedrijfsdoel te bereiken uit in een percentage van de EVA. In Nederland betreffen de informatiekosten in het algemeen personeelskosten, overige kosten en managementbeloning. Een positief percentage is goed voor een AME-ster.

AME-TSR (Total shareholders return) is de verandering van de beurskoers in een boekjaar, vermeerderd met het dividend en uitgedrukt in procenten van de beurskoers van het vorige boekjaar. Vanaf 10% TSR voor beursgenoteerde ondernemingen (of AME-sterren voor Rating, EVA en IP bij niet-beursgenoteerde ondernemingen) levert dit een AME-ster op.

AME-Omzet is de procentuele verandering van de netto omzet en het gemiddelde aantal medewerkers in fulltime eenheden van het ene jaar ten opzichte van het vorige jaar. Groei van omzet levert een AME-ster op.

Meer informatie over de AME-indicatoren kunt u vinden op de website van AME Research.

Auteur: Juri Pietersen

Juri is business lead bij Conceptsales en houdt zich bezig met sales strategie, salestraining, portfolio ontwikkeling en innovatie bij opdrachtgevers