033 - 7600530 info@conceptsales.nl

Onlangs lanceerde Conceptsales de Sales Academy voor ambitieuze veelbelovende ICT toegevoegde waarde verkopers. Maar natuurlijk wilt u als sales manager deze salesmensen ook succesvol coachen, begeleiden en aansturen. De kennis en vaardigheden die verkopers opdoen in de Sales Academy moet geborgd worden in uw organisatie en op de juiste manier worden ingezet om hier blijvend de vruchten van te plukken. Om die reden is er nu ook een (sales) management module opgezet. Bovendien is deze management module een must voor directie en management om bewust te worden wat nodig is om toegevoegde waardediensten succesvol te verkopen en om dit succes vast te houden.

De management module

In deze management module komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Outside-in salesbenadering
  • Het managen van de salescycle
  • Leitmotiv
  • Uitwisseling van ervaringen en oefenen van praktijksituaties
  • Management skills
  • ontwikkeling en aansturing
  • Coaching en motivatie

Duur en kosten

De Management module van de Sales Academy duurt vier dagen. De kosten bedragen € 4.900,– per deelnemer.

Inschrijven voor de management module

[contact-form 6 “Inschrijving_academy_Management_module”]

Auteur: Peter Vos

Peter is Marketing Management Consultant bij Conceptsales en houdt zich bezig met marketing strategie, marketing automation, leadgeneratie, vercommercialisering diensten en innovatie bij opdrachtgevers.