033 - 7600530 info@conceptsales.nl

Gartner ziet mogelijkheden voor ondernemende IT’ers

Zo’n kans doet zich maar eens in de tien jaar voor. Zorg dat u er klaar voor bent.Die woorden van analist Nick Jones vatten de boodschap van Gartner samen voor de bezoekers van zijn ITxpo in Cannes.
“Als de IT-afdeling erin slaagt de mogelijkheden die zich nu aandienen op te pikken, wordt IT een leuke plek om te werken, een R&D-laboratorium in plaats van een IT-werkplaats”, voegde Jones’ collega Mary Mesaglio eraan toe.

De enthousiasmerende woorden vormden een contrast met inschatting van de IT-bestedingen van bedrijfsleven en overheid in West-Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Met een krimp van 2,1 procent in 2010 en een magere 1,3 procent groei volgend jaar blijft de regio duidelijk achter bij de rest van de wereld. De feitelijke situatie is wat rooskleuriger. Wisselkoersschommelingen hebben dit jaar een relatief groot effect op Gartners vergelijking in dollartermen. In euro’s gemeten zullen de IT-bestedingen in West-Europa ongeveer 5 procentpunt groeien, maar het houdt in Gartners ogen niet echt over. De naar verhouding bescheiden groei wordt vooral veroorzaakt door de bezuinigingsmaatregelen van de West-Europese overheden.

Dat betekent niet dat buiten de overheid het budget weer voor het oprapen ligt, de komende tijd. Ook in 2011 zullen CIO’s met de budgetten moeten woekeren, waarschuwde algemeen directeur Gene Hall van Gartner. Het economisch klimaat is nog steeds zo onzeker dat het algemeen management behoedzaam blijft. Maar voor ideeën die omzet genereren voor het bedrijf is wel ruimte. Dat bepaalt in veel bedrijven ook het lot van de CIO, suggereerde Hall, met een verwijzing naar eigen onderzoek: twee derde van de algemeen directeuren van bedrijven verwacht het komende decennium een hogere omzetbijdrage van IT dan de afgelopen tien jaar.

Dat betekent niet dat kostenbesparing en efficiencyverbetering van de CIO-agenda kunnen. Maar CIO’s moeten wel actief op zoek naar nieuwe kansen voor het bedrijf. Een recept gaf Gartner daarvoor niet, voorbeelden wel. Zoals dat van een investeerder met interesse in een hotelketen. Behalve het traditionele boekenonderzoek kan die nu ook de naam die het hotel heeft opgebouwd in de afweging betrekken, ‘simpelweg’ door op zoek te gaan naar referenties op socialenetwerksites. Met satellietbeelden kunnen bezoekersaantallen in kaart worden gebracht aan de hand van de vulling van de parkeerplaats van dag tot dag.

Een supermarkt zou klanten gericht kortingscoupons kunnen aanbieden, als ze een product wel bekijken maar niet lijken te gaan kopen. Nodig: camera’s op de schappen, software om het gedrag van klanten te interpreteren, en het nummer van de mobiele telefoon van de klant.

CIO’s zullen om kansen te kunnen grijpen vier terreinen moeten exploreren die relatief nieuw zijn voor de IT-wereld, stelt Gartner:
cloud computing, social computing, context-aware computing en pattern-based strategy.
Voor de IT’ers die niet CIO zijn, ligt ook een belangrijke boodschap besloten in deze speerpunten in Gartners toekomstvisie.

Traditionele vaardigheden hebben niet de toekomst

zei analist Steve Prentice desgevraagd. De vier speerpunten die wij benoemd hebben, vragen om andere vaardigheden en andere applicaties dan IT van oudsher in huis heeft. Organisaties hebben veel applicaties in huis die minder zullen bijdragen aan de organisatiedoelstellingen dan ooit het geval is geweest. Het succes van de CIO hangt daardoor mede af van de doortastendheid waarmee hij het probleem van de legacyapplicaties en de daarmee verbonden legacyvaardigheden aanpakt.”


20 jaar ITxpo

IT matters!
Gartners twintigste ITxpo was voor hoofd Onderzoek, Peter Sondergaard, aanleiding om Nicholas Carr van repliek te dienen – zeven jaar nadat die beargumenteerde dat IT er niet meer toe deed.In 1990 was de pc een min of meer geaccepteerd instrument, vooral voor zakelijke toepassing. Toen waren er 100 miljoen, nu wereldwijd 1,4 miljard, constateert Sondergaard.De mobiele telefoon stond in de kinderschoenen; het eerste gsm-netwerk werd in 1991 geïntroduceerd. In 1996 werd de mijlpaal van 100 miljoen mobieltjes bereikt, anno 2010 zijn dat er zo’n 5 miljard.Het grootste verschil: In 1990 was er geen world wide web. Nu zijn er 250 miljoen websites met ruim een biljoen pagina’s, en wereldwijd 1,8 miljard unieke gebruikers – bijna een derde van de wereldbevolking. “Geen browser, geen Google, geen Facebook, bijna geen e-mail. Wat deden we toen de hele dag”, riep Sondergaard uit.De groei zet onverminderd door. In 2020 heeft twee derde van de wereldbevolking een internetaansluiting. Wereldwijd zal 275 exabyte aan IP-verkeer over het net gaan. Per dag. Evenveel als nu per jaar.“IT heeft het leven van bijna ieder individu op aarde geraakt”, concludeert Sondergaard.

De afgelopen twintig jaar was IT steeds een van de belangrijkste drivers voor innovatie. De komende twintig jaar zal IT nog ingrijpendere veranderingeringen teweegbrengen. IT doet ertoe!


Verandering

Vier speerpunten voor IT
CIO’s en IT-afdelingen moeten zich de komende tijd richten op technieken en maatregelen waarmee ze maximaal voordeel kunnen te trekken uit vier ontwikkelingen, adviseert Gartner:Cloud computing biedt als belangrijkste voordeel flexibiliteit. Men hoeft niet meer zelf te investeren in computers en software, met alle besluitvormings-, inkoop- en installatietrajecten die daaraan voorafgaan. Daarnaast is zeker ook een kostenreductie te verwachten. Hoofd Onderzoek Peter Sondergaard: “De gevolgen van internet voor de muziekbranche zullen een hikje lijken in vergelijking met de veranderingen die cloud computing teweegbrengt.”Social computing heeft te maken met de groeiende rol van sociale media in het persoonlijk leven. Dat levert nieuwe mogelijkheden om informatie te verzamelen over (meningen van) klanten, maar ook nieuwe mogelijkheden om te interacteren met die klanten. Naarmate kennis een belangrijker onderdeel van de westerse economieën wordt, krijgt dit intern consequenties. De basisprincipes die van Facebook, LinkedIn en Twitter zo’n succes maken, moeten een belangrijker onderdeel worden van de IT-infrastructuur van organisaties.Context-aware computing heeft betrekking op de kansen die ontstaan door gebruik te maken van gegevens over locatie, taal, zoekgedrag, voorkeuren en andere gegevens die automatisch ontstaan wanneer apparaten aan internet koppelen. Met name de slimme telefoon wordt een belangrijk instrument om de klant op zijn wenken te bedienen.Pattern-based strategy duidt op hulpmiddelen om wijs te worden uit alle informatie die beschikbaar komt uit de bronnen met gestructureerde en ongestructureerde data die bedrijven tegenwoordig kunnen aanboren. Anders dan bij business intelligence, dat analyseert wat er gebeurd is, richt pattern-based strategy zich op de kansen die ontstaan als je weet wat er nu gebeurt en wat er te gebeuren staat.


Bron: Automatisering Gids


Auteur: Juri Pietersen

Juri is business lead bij Conceptsales en houdt zich bezig met sales strategie, salestraining, portfolio ontwikkeling en innovatie bij opdrachtgevers