033 - 7600530 info@conceptsales.nl

Hoewel de vraag naar ICT’ers onder druk blijft staan, is er in de komende 12 maanden een behoorlijke groeiverwachting in ICT-bestedingen. Bedrijven durven vooral weer te investeren in software. De hardware investeringen blijven op peil, terwijl men nog altijd bezuinigt op externe ICT-services. Dit blijkt uit de recentste ICT Barometer van Ernst & Young, een periodiek terugkerende peiling onder ruim zeshonderd managers en professionals in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Met name op het gebied van software wordt een groei verwacht. De ICT Indicator stijgt van 52 punten in augustus naar 71 punten in oktober. De periodieke ICT Indicator is een index, gebaseerd op de onderzoeksresultaten van de ICT Barometer.

De dalende vraag naar externe ICT’ers blijft in oktober aanhouden, terwijl de vraag naar interne ICT’ers stabiliseert. In de sector zakelijke dienstverlening en in bedrijven met meer dan 500 medewerkers is er sprake van een dalende vraag naar zowel externe als interne ICT’ers. Bij de overheid blijft de vraag naar ICT’ers toenemen.

“Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar we zien er spreekwoordelijk wel meerdere in de lucht.” aldus Jacob Verschuur, directeur ICT Leadership van Ernst & Young. “Ondanks het uitblijven van het herstel in de vraag naar ICT’ers, is er duidelijk herstel zichtbaar op het gebied van de bestedingen in software. Vooral systemen die een duidelijke invloed hebben op de efficiency binnen organisaties en kostenbesparing kunnen opleveren zijn op dit moment in trek. De cijfers tonen per saldo een duidelijke verbetering ten opzichte van 6 maanden geleden. Deze verbetering zagen wij in 2009 nog niet eerder. Dit beeld komt bovendien overeen met de ontwikkeling van de internationale en nationale beursgenoteerde technologiebedrijven”.

Ongeveer een derde van de managers en ICT- professionals verwacht dat budgetten het komende jaar zullen groeien, een kwart verwacht een daling. Met name de overheid en de handel/distributie sector gaan meer investeren in ICT. Binnen de dienstverlening is er nog altijd sprake van een kleine daling. Het zijn vooral de middelgrote en kleine bedrijven die weer durven te investeren in ICT. Grote ondernemingen met meer dan 500 medewerkers hebben nog steeds te maken met krimpende budgetten.

Voor de bestedingen op het gebied van zowel software, hardware als externe ICT-services is er wel sprake van een duidelijke verbetering ten opzichte van een halfjaar geleden.

Bron: Automatisering Gids

Auteur: Juri Pietersen

Juri is business lead bij Conceptsales en houdt zich bezig met sales strategie, salestraining, portfolio ontwikkeling en innovatie bij opdrachtgevers