033 - 7600530 info@conceptsales.nl

Veel IT-bedrijven zijn op de overgang naar 2010 voorzichtig optimistisch over de vraagontwikkeling de komende zes maanden. Klanten tonen weer interesse voor zakelijke voorstellen en hier en daar worden offertes aangevraagd voor projecten die begin dit jaar op de lange baan werden geschoven.

Dat blijkt uit een rondvraag van Automatisering Gids onder grote IT-bedrijven in Nederland waarover Automatisering Gids in de printuitgave van vrijdag 18 december uitvoerig rapporteert. Bij de 49 bedrijven die reageerden, overheerst het geloof in het aantrekken van de vraag. 24 directeuren gaven te kennen dat ze de indruk hebben dat klanten weer meer belangstelling tonen. En nog eens 16 directeuren meldden te rekenen op herstel in de eerste helft van 2010. Slechts 9 directeuren gaven expliciet aan in de eerste helft van het komend jaar nog geen herstel te verwachten.

Uit toelichtingen komt het beeld naar voren van geloof in herstel, zonder terugkeer naar de uitbundige groei die de sector in de periode 2004 tot 2007 meemaakte. Veel respondenten baseren zich op indrukken die ze overhielden aan klantgesprekken. Maar er zijn er ook die harde cijfers te berde brengen over het aantal lopende offertes, over het aantal afspraken in de agenda’s van verkoopmedewerkers of over de feitelijke orderpositie. De meest expliciete uitspraken over een zich aftekenend herstel zijn te beluisteren onder de IT-bedrijven met commerciële klanten die in de eerste helft van het afgelopen jaar en masse op de rem trapten.

De meeste partijen die zeggen aan het einde van de conjuncturele tunnel licht te zien, maken daarbij wel de kanttekening dat ze nog steeds ín de tunnel zitten: uurtarieven staan nog steeds onder druk. En ook bij aanbesteding van zogeheten fixed price-projecten blijken opdrachtgevers zich meer dan ooit bewust van het feit dat de markt een echte ‘kopersmarkt’ is geworden, waarin ze scherpte op prijs én op inhoud eisen.

Bron: Automatisering Gids

Auteur: Juri Pietersen

Juri is business lead bij Conceptsales en houdt zich bezig met sales strategie, salestraining, portfolio ontwikkeling en innovatie bij opdrachtgevers