033 - 7600530 info@conceptsales.nl

Tweederde van de organisaties die ict-activiteiten naar lagelonenlanden uitbesteden, merken weinig tot niets van een kostenbesparing. Offshoring leidt ook niet tot succesvollere projecten. Toch noemt het grootste deel van de organisaties kostenbesparing juist toch als belangrijkste reden. Dat blijkt uit de Offshore Readiness Monitor 2009 van consultancybureau Yellowtail. Veel organisaties verwachten dat uitbesteden binnen een paar jaar toch nog voor kostenbesparingen, meer flexibiliteit en hogere kwaliteit kan zorgen.

Volgens het onderzoek werkt het radicaal uitbesteden van volledige ict-functies in de praktijk niet om kosten te besparen. Wat volgens het rapport wel werkt, is het gefaseerd en gecontroleerd uitbesteden van geselecteerde deelgebieden aan gespecialiseerde leveranciers. Daar zouden veel Nederlandse organisaties een te onvolwassen ict-organisatie voor hebben. Toch besluiten meer kleinere organisaties hun ict uit te besteden in binnen- en buitenland.
Kostenbesparing

Van de ruim driehonderd ondervraagde organisaties geeft 72 procent aan dat kostenbesparing de belangrijkste reden is om ict-activiteiten uit te besteden aan het buitenland. Andere belangrijke redenen zijn extra capaciteit en een toename in kwaliteit en continuïteit. De kwaliteit van de software speelt een ondergeschikte rol. Organisaties die het uitbesteden binnen de Nederlandse grens houden, doen dat omdat ze vinden dat ze zelf te weinig gekwalificeerd personeel in huis hebben. Bedrijven die niets uitbesteden, geven vooral aan dat niet te doen omdat ze zelf de kennis in huis hebben. Voor sommige is het werk te specialistisch om uit te besteden zonder daarbij extra kosten te maken.

Ondanks het huidige economische klimaat, wordt er niet minder geld besteed aan outsourcing. Sinds 2005, toen Yellowtail de eerste editie van het tweejaarlijkse onderzoek presenteerde, besteden meer Nederlandse organisaties hun ict uit. De onderzoekers verwachten dat outsourcing ook tijdens de economische crisis zal blijven groeien, omdat uitbesteding volgens het onderzoek vaak onterecht geassocieerd wordt met lage kosten.

Bron: Computable


Auteur: Peter Vos

Peter is Marketing Management Consultant bij Conceptsales en houdt zich bezig met marketing strategie, marketing automation, leadgeneratie, vercommercialisering diensten en innovatie bij opdrachtgevers.