033 - 7600530 info@conceptsales.nl

De bezuinigingen op IT hebben niet geleid tot een afname van de tevredenheid onder de gebruikers. Evenals vorig jaar zijn werknemers in Nederland redelijk tevreden over de IT waarmee ze moeten werken. Gemiddeld beoordelen ze de voorzieningen met een 7,6 (2008: 7,5). De externe dienstverleners doen het goed, de interne IT-afdelingen nog beter.

Er blijken echter wel duidelijke verschillen in de tevredenheid per branche. Zo daalde de toch al benedengemiddelde IT-tevredenheid in de sectoren overheid en non-profit van 7,3 in 2008 naar 6,9 dit jaar.

De neerwaartse trend binnen de publieke sectoren contrasteert met een verdere toename van de IT-tevredenheid in belangrijke commerciële sectoren. Zo nam het rapportcijfer voor de IT in de sector ICT & telecom toe van 7,2 in 2008 naar 7,5 dit jaar. Ook in de sectoren financiële dienstverlening, bouw & installatie en groothandel was sprake van een duidelijke toename van de waardering voor de IT-voorzieningen.

Een en ander blijkt uit onderzoek van bureau Integron, dat jaarlijks bij een groot aantal bedrijven de tevredenheid over de IT-voorzieningen peilt en naar het management terugkoppelt. De op sectorniveau en landelijk niveau geaggregeerde uitkomsten worden verwerkt in een jaarrapport.

De tellingen van Integron bevestigen de algemene trend van gestage toename van de uitbesteding van IT. 30 procent van de ondervraagden geeft aan dat de IT geheel of gedeeltelijk wordt bestierd door een externe dienstverlener. Opmerkelijke observatie daarbij is echter wel dat de IT-tevredenheid bij organisaties die hun IT uitbesteden door de bank genomen beduidend lager ligt dan bij organisaties die hun IT in eigen beheer verzorgen.

Waar IT wordt uitbesteed, beoordelen werknemers de IT-afdeling gemiddeld met een 7,7 (2008: 7,5). Waar IT ‘eigen’ is, wordt gemiddeld met een 8,1 beoordeeld (2008: 8,0). De verwachtingen van eindgebruikers blijken zich vooral te richten op de eigen werkplek. Werkenden geven aan dat het voornamelijk draait om het functioneren van de ICT-middelen en applicaties zoals pc en e-mail. Daarnaast blijkt dat ze – meer nog dan vorig jaar – beveiliging van het netwerk en beveiliging tegen dataverlies erg belangrijk vinden.

Gemiddeld brengen werkenden in Nederland 46 procent (2008: 47 procent) van hun werktijd achter een computer door. Opvallend is dat, in weerwil met deze gemiddelde toename, de groep ‘zware’ gebruikers die meer dan 80 procent van hun tijd met de computer bezig zijn, slonk (van 23 naar 19 procent).

Het meest wordt er met een computer gewerkt in de financiële dienstverlening en in de ICT & telecommunicatie. De werkenden die hooguit 20 procent van de tijd achter de pc doorbrengen, worden voornamelijk aangetroffen in de detailhandel, transport & logistiek, zorg en bouw en installatie.

De overgrote meerderheid van de werkenden gebruikt de bedrijfs-pc voor niet meer dan 5 procent van de tijd voor privédoeleinden. Bij een op de zeven werkenden overschrijdt het privégebruik van de zakelijke systemen de 10 procent van de werktijd.

De beschikking over pc’s (62 procent) en laptops (26 procent) is ten opzichte van vorig jaar toegenomen (2008: 58 respectievelijk 24 procent). Het zakelijk beschikken over mobiele telefoons/pda’s nam met enkele procenten af tot 33 respectievelijk 8 procent.

 Bron: Automatisering Gids

Auteur: Juri Pietersen

Juri is business lead bij Conceptsales en houdt zich bezig met sales strategie, salestraining, portfolio ontwikkeling en innovatie bij opdrachtgevers