033 - 7600530 info@conceptsales.nl

Software as a Service raakt steeds meer ingeburgerd bij bedrijven. Ze zien in toenemende mate de voordelen van SaaS, zoals kostenbesparing, probleemloze upgrades en de toegankelijkheid die het met zich meebrengt. Over drie jaar (2012) bestaat een kwart van alle software die bedrijven gebruiken uit SaaS-toepassingen, maar niet alle resellers staan stil bij de juridische aspecten van deze vorm van dienstverlening.

“SaaS is eigenlijk een vorm van outsourcing”, meent Camiel Beijer, advocaat bij Van Diepen Van der Kroef in Utrecht en gespecialiseerd in ict-contracten. “Software die eerst in de eigen omgeving werd gebruikt, wordt nu extern geplaatst. Betrouwbaarheid en continuïteit is dan heel erg belangrijk en juist die aspecten worden nog wel eens vergeten bij het afsluiten van de contracten.” Vooral wat kleinere resellers zien de juridische haken en ogen over het hoofd. “Over zaken als uptime en beveiliging wordt pas nagedacht als er problemen ontstaan, als een verkoper wordt gewezen op aansprakelijkheid.” 

“In het verleden werkten veel leveranciers met standaard contracten, maar die sluiten lang niet altijd aan op de praktijk. Tegenwoordig zie je meer en meer maatwerk en worden ook service level agreements opgesteld. Met betrekking tot de afgesproken uptime dienen afspraken te worden gemaakt over wat te doen als een systeem offline is, al dan niet voor onderhoud”, aldus Beijer. “Is de sla een keiharde resultaatverplichting of slechts een inspanningsverplichting? Als daarover vooraf geen duidelijkheid bestaat, kan dit tot serieuze conflicten leiden.”

Datamigratie
Wat volgens Beijer nog altijd vaak wordt vergeten, is vooraf te bepalen wat er gebeurt als een klant het contract beëindigt en overstapt naar een ander. “Moet de reseller dan meewerken aan datamigratie? Of is dat de verantwoordelijkheid van de klant? Er zijn recent wat juridische uitspraken die stelden dat de beheerder van de data, de verkoper van SaaS dus, moet meewerken aan verhuizing, maar beter is natuurlijk het vooraf te regelen, zodat een rechtszaak niet nodig is.”

Waar leveranciers ook niet altijd goed over nadenken, is het beschermen van de data. Beijer: “Als je data van een ander beheert, heb je te maken met de Wet bescherming persoonsgegevens. Vooral kleinere bedrijven ontbreekt het vaak aan deze kennis. Het maakt daarbij verschil of data in Nederland blijft of via servers de landsgrenzen overgaat. Dat is juridisch namelijk niet zomaar toegestaan en regelgeving rond bescherming van gegevens is lang niet overal hetzelfde. Gelukkig zien we wel dat ook Aziatische landen bezig zijn hun wet- en regelgeving af te stemmen op het Westen.”

Privacy
Johanan Bos van ConceptSales bevestigt dat het privacyaspect een van de lastigste onderdelen is van SaaS. “Hoe kun je bijvoorbeeld meten, registreren en rapporteren hoeveel licenties worden gebruikt door een klant, zonder dat de privacy in het geding komt en je toegang hebt tot de data?” Een ander punt waar niet altijd vooraf bij wordt stilgestaan, is de vraag waar de bewijslast ligt als data ‘zoek’ raakt of moedwillig wordt verwijderd. “En het lijkt logisch dat de data van de klant is, maar is dat juridisch gezien ook zo? De data bevindt zich immers bij de reseller.”

“Het is voor iedere reseller die SaaS-oplossingen wil gaan implementeren belangrijk een partner in te schakelen die juridisch goed op de hoogte is”, meent Bos. ConceptSales houdt in mei en juni, samen met Cross Impact, speciale MSP MasterClasses waarbij de juridische aspecten van SaaS nadrukkelijk aan bod komen.

Ronald Boutkan

www.conceptsales.nl
www.vandiepen.com

Bron: ChannelWorld Nr.3 4 mei 2009

Auteur: Juri Pietersen

Juri is business lead bij Conceptsales en houdt zich bezig met sales strategie, salestraining, portfolio ontwikkeling en innovatie bij opdrachtgevers