033 - 7600530 info@conceptsales.nl

Een paar jaar geleden voorspelde Gartner dat in 2011 een kwart van de business-software geleverd zou worden via software as a service (SaaS). Hoewel we nog niet weten welke gevolgen de wereldwijde economische recessie heeft op dit tijdsbestek, is een ding zeker. Voor ondernemingen die een enterprise-aanpak van hun bedrijfsactiviteiten willen, zal SaaS een belangrijk model zijn en gegeven de enorme groei in het SaaS-segment rijst de vraag: is de service oriented architecture (SOA) technologie overbodig?

Stel, je bent een onderneming met een licentie voor een erp-oplossing in eigendom en je wil investeren in customer relationship management (crm) en enterprise asset management (eam) oplossingen. In plaats van de oplossingen op een eigen locatie te hosten, beslis je te profiteren van een SaaS-aanbod. Bij de selectie van dergelijke software geeft men meer aandacht aan de goede uptime, data back-up- en escrow-mogelijkheden, wat typisch SaaS is. Maar is de vraag naar de softwarearchitectuur (bijvoorbeeld SOA) van een SaaS-oplossing nog steeds relevant?

Er zijn verschillende doelen voor een SOA, hieronder enkele fundamentele die relevant zijn voor deze discussie:

* De adoptie van een nieuwe softwarearchitectuurstijl waarbij businessfuncties meer zelfstandig opereren en kunnen worden ingezet in verschillende processen.
* Het management van geaggregeerde gegevens voor rapportage, business intelligence en besluitvorming.
* Het management van centraal gemodelleerde businessprocessen, waarbij de uitvoering en het monitoren het deployment model weerspiegelt, bijvoorbeeld on-premise of SaaS of een mix daarvan.
* Standaard interoperabiliteit van oplossingen in de gehele supply chain.

Zonder SOA zou elk van jouw nieuw geselecteerde toepassingen de primaire functie bieden, maar je hebt wel te maken met de volgende issues:

* Hoe controleer je jouw orders die worden ontvangen en volbracht?
* Kan je verkooporders vanuit jouw SaaS-oplossing naar jouw erp-systeem sturen en ontvang je een bevestiging van de status van de order (cloud-to-enterprise interoperabiliteit)?
* Belemmert jouw onderhoudsschema voor de apparatuur belangrijke productieprocessen?
* Hoe beheer je informatie voor de rapportage en besluitvorming?
* Hoe beheer je jouw supply chain met verschillende SaaS-oplossingen (cloud-to-cloud interoperabiliteit)?

SOA biedt het antwoord op deze vragen. Jouw crm- en eam-oplossingen voeden informatie in jouw erp-systeem en dat systeem geeft de nodige informatie terug. Bijvoorbeeld, bij een bestelling in het crm-systeem geeft het erp-systeem de beschikbare voorraad of geeft aan dat de productie moet worden verhoogd. Indien jouw eam-systeem een signaal geeft om machines af te sluiten voor onderhoud en er dan net een belangrijke spoedorder doorkomt, kan het erp-systeem ervoor zorgen dat het onderhoud wordt uigesteld zodat de klant voor gaat. Een geïntegreerd systeem biedt de rapportage en analyse waarmee men goed geïnformeerd snel en efficiënt beslissingen kan nemen.

SaaS maakt SOA niet overbodig maar eerder belangrijker. Bedrijven kunnen grote voordelen behalen met nieuwe software-uitbreidingen en -mogelijkheden, ofwel on-premise, ofwel SaaS. Echter, zonder een geïntegreerde, bedrijfsbrede benadering zoals SOA die levert, blijven winst en productiviteitsvoordeel achterwege. Wie kan zich dat veroorloven?

Bron: Computable

Auteur: Juri Pietersen

Juri is business lead bij Conceptsales en houdt zich bezig met sales strategie, salestraining, portfolio ontwikkeling en innovatie bij opdrachtgevers