033 - 7600530 info@conceptsales.nl

Het vertrouwen in ICT-dienstverleners is het afgelopen jaar nauwelijks veranderd, blijkt uit onderzoek van Blauw Research.

78 Procent van de ICT-beslissers heeft evenveel vertrouwen in ICT-dienstverleners als een jaar geleden; slechts 16 procent geeft aan dat hun vertrouwen in ICT-dienstverleners is verslechterd. Dit zijn uitkomsten uit de derde deelmeting van de Imago Blauwdruk ICT & Consultancy van het Rotterdamse onderzoeksbureau, uitgevoerd in het najaar van 2009. In totaal werden 622 ICT-beslissers ondervraagd over de bekendheid, het imago en de voorkeurspositie van de belangrijkste ICT-dienstverleners.

In de afgelopen jaren heeft het vertrouwen in ICT-dienstverleners stevig onder druk gestaan. Zo was er veel negatieve berichtgeving rondom de invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier, het ICT-project van het UWV en P-direkt. De verwachting was dat de economische crisis het vertrouwen nog verder onder druk zou zetten, aangezien de sector de nadruk op kostenbesparingen legde en er ontslaggolven zijn geweest bij een aantal grote ICT-dienstverleners. Maar vooralsnog blijkt het vertrouwen niet te lijden onder de recessie.

Waar het gaat om de geloofwaardigheid van de sector, zijn ICT-beslissers minder uitgesproken: 35 procent betitelt ICT-dienstverleners als geloofwaardig, terwijl bijna de helft hier geen mening over heeft. Maar ook de geloofwaardigheid blijkt tegen een stootje te kunnen: ruim 70 procent van de ICT-beslissers zegt dat de geloofwaardigheid van de dienstverleners in het afgelopen jaar hetzelfde is gebleven. Eén op de vijf ICT-beslissers is daarentegen van mening dat de ICT-dienstverleners minder geloofwaardig zijn geworden en geeft met name de ‘hoge kosten’ op als reden.

In het algemeen zijn ICT-managers een stuk positiever over de ICT-dienstverleners dan businessmanagers. “Blijkbaar zijn ICT-dienstverleners (nog) onvoldoende in staat om ook de businessmanagers te overtuigen van de toegevoegde waarde die ze te bieden hebben”, aldus Blauw.

Bron: Automatisering Gids

Auteur: Juri Pietersen

Juri is business lead bij Conceptsales en houdt zich bezig met sales strategie, salestraining, portfolio ontwikkeling en innovatie bij opdrachtgevers