033 - 7600530 info@conceptsales.nl

Dit is een vraag die bij mij opkwam tijdens een salescongres enkele weken geleden.

Tijdens een presentatie kwam ik naast een dame te zitten die werkzaam was bij een groot bekend wervings- en selectiebureau. Geïnteresseerd vroeg ik naar haar werkzaamheden en ze vertelde mij dat ze voor een paar grote accounts de werving en selectie van goede saleskandidaten deed. Omdat ik zelf onderzoek doe naar de kwaliteiten die een goede sales moet hebben vroeg ik geïnteresseerd op welke manier zij kandidaten selecteert.  Ze gaf aan dat de methodiek bestond uit een interview en dat zij op basis van gevoel besloot of een kandidaat binnen de cultuur van haar klant zou passen. Op basis hiervan werd dan besloten de kandidaat voor te stellen bij de klant.

Gegeven het feit dat deze bureaus gemakkelijk 25% van het OTE-jaarsalaris vragen, toch al gauw 25K€, lijkt mij de toegevoegde waarde op zijn zachts gezegd erg mager. Klanten van dit bedrijf betalen dus een flink bedrag om door een relatief jonge en onervaren medewerker op gevoel te laten beslissen of een kandidaat binnen hun organisatie past?

De toegevoegde waarde van een wervings- en selectiebureau is volgens mij tweeledig:

  1. Het moet een netwerk hebben van goede kandidaten om in staat zijn snel een geschikte kandidaat uit het netwerk te selecteren.
  2. Er dient een goede en serieuze selectie plaats te vinden. Uw tijd als klant is kostbaar en u betaalt een flink bedrag voor de dienstverlening. U mag dan ook verwachten dat alleen gekwalificeerde kandidaten worden voorgesteld zodat u niet alsnog enorme hoeveelheden tijd moet besteden aan een niet aflatende stroom van kandidaten.

De waarde van de twee punten hierboven is ook enigszins afhankelijk van de economische situatie. In tijden van economische voorspoed zijn goede kandidaten zeldzaam en is vooral het eerste punt belangrijk. In tijden van crisis zijn er kandidaten in overvloed en is een goede selectie van strategisch belang. Juist in crisistijd zijn sales toppers van strategisch belang voor een bedrijf om te overleven.

Voor een goede selectie is dus nodig:

  1. Een netwerk van kandidaten
  2. Weten op basis waarvan u wilt selecteren (wat voor type salesfunctie gaat de persoon vervullen)
  3. Het hanteren van verschillende, goed op elkaar afgestemde selectiemethodieken.

Dan is de belangrijkste vraag die overblijft: wat is de waarde van uw wervings- en selectiebureau?

Reacties, opmerkingen en ervaringen zijn van harte welkom.

Menno Zorn

Auteur: Menno Zorn